Zwroty, wymiany, reklamacje

Zwroty

Konsument, który dokonał zakupu w Sklepie może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: sklep@lamai.pl lub pod adres: Sklep Wielobranżowy Janina Krawczyk, Pl. Wolności 21, 62-720 Brudzew (np. razem z odsyłanym towarem).

 2. Konsument dostarcza zwracane przedmioty na swój koszt. NIE odbieramy paczek wysłanych „za pobraniem"

 3. Prosimy o dostarczenie zwracanych produktów pod adres: Sklep Wielobranżowy Janina Krawczyk, Pl. Wolności 21, 62-720 Brudzew.

 4. Do zwracanych przedmiotów prosimy dołączyć oryginalne opakowanie producenta oraz dowód zakupu.

 5. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór można pobrać tutaj. Obowiązek sporządzenia przez Sprzedawcę protokołu przyjęcia zwrotu towaru wynika z § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących.

 6. Zwrot należnej kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 7. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem Konsumentowi pieniędzy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. W celu usprawnienia procesu zwrotu zalecamy dodatkowy kontakt mailowy z informacją dotyczącą zwracanego przedmiotu wraz z podaniem numeru konta oraz danych do przelewu.


Wymiany
Prosimy o wiadomość e-mail z informacjami na temat przedmiotu do wymiany.

 1. Po otrzymaniu odpowiedzi, prosimy odesłać towar pod adres sklepu, podany na stronie „kontakt".

 2. Prosimy o dopłatę kosztów ponownej wysyłki i ewentualnej różnicy w cenie.


Reklamacje
Reklamację i reklamowaną z tytułu rękojmi rzecz prosimy dostarczyć pod adres: Sklep Wielobranżowy Janina Krawczyk, Pl. Wolności 21, 62-720 Brudzew. Zalecamy skorzystanie z protokół reklamacji, którego wzrór można pobraćtutaj. Obowiązek sporządzenia przez Sprzedawcę protokołu przyjęcia reklamacji towaru wynika z § 3 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących.

 1. Do reklamowanych przedmiotów prosimy dołączyć oryginalne opakowanie producenta oraz dowód zakupu.

 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór najodpowiedniejszej formy rozpatrzenia reklamacji, w szczególności:

  a) obniżenie ceny;

  b) odstąpienie od umowy;

  c) wymianę produktu na wolny od wad (jeżeli produkt jest jeszcze dostępny);

  d) usunięcie wady (chyba, że jest to niemożliwe lub wymagałoby to nadmiernych kosztów).

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Wszelkie koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.

 5. Aby usprawnić proces reklamacji zalecamy dodatkowy kontakt mailowy z informacją dotyczącą reklamowanego przedmiotu (np. wraz z podaniem numeru konta oraz danych do zwrotu należnej kwoty).

 6. NIE odbieramy paczek wysłanych „za pobraniem".

 7. Reklamacji NIE podlegają:

 • Niewłaściwie dobrany rozmiar (w takim przypadku zastosowanie ma procedura wymiany lub zwrotu);

 • Uszkodzenie wynikające ze złego użytkowania i konserwacji;

 • Wygoda użytkowania zakupionego towaru (w takim przypadku zastosowanie ma procedura wymiany lub zwrotu);